Aday Öğrenciler

FAKÜLTE

Fakülte Hakkında

İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Turizm Fakültesi 14.07.2010 tarihinde kabul edilen ve 22.07.2010 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanan Yüksek Öğretim Kurumları Teşkilatı Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun uyarınca kurulmuştur.

Vizyon Misyon ve Değerler

Vizyon: Turizm alanında lider bir eğitim kurumu olmak.

Misyon: Eğitim, araştırma ve sektör işbirliği ile turizm işletmeciliği, turizm rehberliği, rekreasyon yönetimi, gastronomi ve mutfak sanatlarında nitelikli insan kaynağı yetiştirmektir.

Değerler: Dürüstlük, Adalet, Liderlik, Akademik ve İdari Mükemmellik, Sorumluluk Bilinci, Yenilikçilik, Katılımcılık, Toplumsal Sorumluluk, Sürekli Eğitim-Öğretim, Etik Değerlere Bağlı Kalmak, Liyakat, Kurum Aidiyetine Sahip Olmak, Hoşgörülü Olmak, İdealist Olmak, Fırsat Eşitliği, İfade Özgürlüğü, Hukukun Üstünlüğü, İnsan Hakları, Bilimsel Etik Kurallar, Yaratıcı Düşünce, Kaliteli Çalışma Hayatı, Katılımcı Yönetim Anlayışı, Çalışanlar, Öğrenciler ve Diğer Paydaşların Memnuniyeti, Performansa Dayalı İnsan Kaynakları Değerlendirmesi, Çevreye duyarlılık, Bilgi üretimi.

Stratejik Hedefler

Neden Turizm Fakültesi?

Uluslararası İlişkiler ve Değişim Programları

EĞİTİM

Lisans Eğitimi

- Turizm İşletmeciliği - Kodlar ve Krediler

- Turizm Rehberliği - Kodlar ve Krediler

- Gastronomi ve Mutfak Sanatları - Kodlar ve Krediler

- Rekresayon Yönetimi

Lisansüstü Eğitim

- Turizm İşletmeciliği

İŞ OLANAKLARI

Turizm İşletmeciliği

• Oteller • Restoranlar • Havayolları • Yolcu gemileri • Seyahat acentaları • Tur operatörleri • Kongre / Organizasyon İşletmeleri • Fuarcılık İşletmeleri • Turizm sektörünün diğer kolları

Turizm Rehberliği

• Profesyonel turist rehberi • Seyahat acentaları • Tur operatörleri

Gastronomi ve Mutfak Sanatları

• Otel işletmelerinin yiyecek içecek bölümlerinde restoran, bar, vb. bağımsız yiyecek içecek işletmelerinde orta ve üst kademe mutfak yöneticisi • Restoranlarda mutfak personeli, yönetici, aşçı • Restoran, kafe, bar vs. işletmecisi olarak kendi işlerini kurabilme imkânı

Rekreasyon Yönetimi

Su sporları aktiviteleri animatörlüğü • Kara sporları rekreasyon aktiviteleri animatörlüğü • Sağlık turizmi tesislerindeki rekreatif aktiviteler için animatörlü • Konaklama işletmelerinde animatörlük • Belediyelerde Rekreasyon alanı yöneticiliği • Çocuk rekreasyon aktiviteleri animatörlüğü

BÖLÜM/FAKÜLTE ETKİNLİKLERİ

Turizm Fakültesi Etkinlikleri


Başa Dön