Yayınlar - Kitaplar

Öter, Z. ve Sarıbaş, Ö. (2017). “Turizm İşletmeciliği Endüstriyel ve Yönetsel Boyutlar”, (Kitapta Bölüm) Turizmde Temel Kavramlar, (ss. 1-16). DETAY Akademik Yayıncılık. Ankara (ISBN: 978-605-2323-05-2).

Akbaba, A. ve Çavuşoğlu, F. (2017). “Turizm İşletmeciliği Endüstriyel ve Yönetsel Boyutlar”, (Kitapta Bölüm) Konaklama İşletmeciliği, DETAY Akademik Yayıncılık. Ankara (ISBN: 978-605-2323-05-2).

Çokişler, N. (2017). “Turizm İşletmeciliği Endüstriyel ve Yönetsel Boyutlar”, (Kitapta Bölüm) Seyahat İşletmeciliği, DETAY Akademik Yayıncılık. Ankara (ISBN: 978-605-2323-05-2).

Yılmazer, M., Kendirci, P. ve Gelen, Ö. N. (2017). “Turizm İşletmeciliği Endüstriyel ve Yönetsel Boyutlar”, (Kitapta Bölüm) SYiyecek İçecek İşletmeciliği, DETAY Akademik Yayıncılık. Ankara (ISBN: 978-605-2323-05-2).

Kömürcü, S. (2017). “Turizm İşletmeciliği Endüstriyel ve Yönetsel Boyutlar”, (Kitapta Bölüm) Ulaştırma İşletmeciliği, DETAY Akademik Yayıncılık. Ankara (ISBN: 978-605-2323-05-2).

Sarıbaş, Ö. (2017). “Turizm İşletmeciliği Endüstriyel ve Yönetsel Boyutlar”, (Kitapta Bölüm) Rekreasyon (Eğlence/Dinlence) İşletmeciliği, (ss. 107-120). DETAY Akademik Yayıncılık. Ankara (ISBN: 978-605-2323-05-2).

Sarıbaş, Ö., Kömürcü, S. ve Günlü, E. (2017). “Turizm İşletmeciliği Endüstriyel ve Yönetsel Boyutlar”, (Kitapta Bölüm) İnsan Kaynakları Yönetimi, (ss. 171-187). DETAY Akademik Yayıncılık. Ankara (ISBN: 978-605-2323-05-2).

Turanlıgil, F. ve Altıntaş, V. (2017). “Turizm İşletmeciliği Endüstriyel ve Yönetsel Boyutlar”, (Kitapta Bölüm) Turizm İşletmelerinde Çağdaş Yönetim Yaklaşımları, DETAY Akademik Yayıncılık. Ankara (ISBN: 978-605-2323-05-2).

Akkuş, G. (2017). “Turizm İşletmeciliği Endüstriyel ve Yönetsel Boyutlar”, (Kitapta Bölüm) Turizm İşletmelerinde Pazarlama, DETAY Akademik Yayıncılık. Ankara (ISBN: 978-605-2323-05-2).​

Süer, S. (2017). “Turizm İşletmeciliği Endüstriyel ve Yönetsel Boyutlar”, (Kitapta Bölüm) Turizm İşletmelerinde Yatırım Proje Analizi, DETAY Akademik Yayıncılık. Ankara (ISBN: 978-605-2323-05-2).

Tolga, Ö. ve Yesüğey, S. (2017). “Turizm İşletmeciliği Endüstriyel ve Yönetsel Boyutlar”, (Kitapta Bölüm) Turizm İşletmelerinde Girşimcilik ve Kobiler, DETAY Akademik Yayıncılık. Ankara (ISBN: 978-605-2323-05-2).​

Güler, M.E. (2017). “Turizm İşletmeciliği Endüstriyel ve Yönetsel Boyutlar”, (Kitapta Bölüm) Turizm İşletmelerinde Bilgi Teknolojileri, DETAY Akademik Yayıncılık. Ankara (ISBN: 978-605-2323-05-2).

Arslan, A. (2017). “Turizm İşletmeciliği Endüstriyel ve Yönetsel Boyutlar”, (Kitapta Bölüm) Turizmin Geleceği ve Gelecekte Turizm İşletmeleri, DETAY Akademik Yayıncılık. Ankara (ISBN: 978-605-2323-05-2).​

Kömürcü, S. ve Sarıbaş, Ö. (2017), “METALAŞAN TURİZM - Metalaştırılan Hayvanlar; Turistik Etkinlikler - Festivaller- ve Hayvanlar  (Kitapta Bölüm) (ss. 85-105). NOBEL Akademik Yayıncılık, Ankara, 978-605-320-577-7

Ekiz, H.E., Z. Öter, M. L. Stephenson. 2017. “Tourism Development in the Kingdom of Saudi Arabia: Determining the Problems and Resolving the Challenges”, in International Tourism and the Gulf Cooperation Council States: Developments, Challenges and Opportunities (Eds. Marcus Stephenson, Ala al-Hamarneh), ISBN Hardback: 9781138023277, Routledge: UK.

Aytuğ Arslan, Turizm Paradigmaları (Ed. Erkan Akgöz), Toplum Katkılı Turizm, 25-40, Detay Yayıncılık, 2016.

Aytuğ Arslan; Mehmet Yavuz Çetinkaya, Tourism Management (Stephen J. Page), Turizm İşletmeciliği (Çev. Ed. Zafer Öter) Tur Operatörlüğü ve Seyahat Acenteciliği, 225-271, Nobel Yayınevi, 2016.

Hakan Boz; Özer Yılmaz; Aytuğ Arslan; Erdoğan Koç, Global Issues and Trends in Tourism, A Comparison of Depression and Turnover Intentions of Hotel Employees in All- Inclusive and Non All-Inclusive Hotels, 372-382, St. Kliment Ohridski University Press, 2016.

Özgür Sarıbaş; Volkan Altıntaş, Tourism Management (Stephen J. Page), Turizm İşletmeciliği (Çev. Ed. Zafer Öter) Turizmin Geleceği, 421-447, Nobel Yayınevi, 2016.

Öter, Z. 2016. Turizm İşletmeciliği, (Çeviri Editörü), 5. Basımdan Çeviri, S. J. Page, “Tourism Management”, ISBN: 978-605-320-487-9, Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık & Routledge. 

Güler, S., Z. Öter. 2016. “Ziyaretçi Çekim Merkezleri ve Etkinlikler”, içinde Turizm İşletmeciliği, (Çev. Ed. Z. Öter), Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık & Routledge, ss. 271-303.

Örgüt Kuramları ve Tasarımını Anlamak, Bölüm adı:(Örgütsel Karar Verme) (2015)., SÜRGEVIL DALKILIÇ OLCA,GÜLER MEHMET EMRE, NOBEL YAYINEVI, Editör:TIMURCANDAY ÖZMEN Ömür N. , Sayfa Sayısı 632, ISBN:978-605-320-144-1, Türkçe(Kitap Tercümesi), (Yayın No: 2009391)

Turizm Pazarlamasında Güncel Yaklasımlar, Bölüm adı:(Mobil Pazarlama) (2015)., KÖMÜRCÜ SIMGE,YATKIN ÖZLEM,GÜLER MEHMET EMRE, Beta Yayıncılık, Editör:Burhan KILIÇ, Zafer ÖTER, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 645, ISBN: 978 - 605 - 333 - 385 - 2, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 2009250)

Korkmaz, Y., Z. Öter. 2016. “Turistlerin Ulaşımı II: Havacılık Sektörü”, içinde Turizm İşletmeciliği, (Çev. Ed. Z. Öter), Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık & Routledge, ss. 149-186.

Öter, Z. 2016. Gastronomik Kültürel Mirasın Yeniden İcadı: Ekolojik Gıda ve Yiyecek-İçecek İşletmelerinde Kullanımı, içinde O. N. Özdoğan (Ed.) Yiyecek-İçecek Endüstrisinde Trendler: Kavramlar, Yaklaşımlar, Başarı Hikâyeleri, 2. Basım, Ankara: Detay Yayıncılık.

Fesztiválturizmus, Bölüm adı:(A SWOT Analysis of Arguvan Türkü Festival) (2016)., AKKUS GÜLSAH,AKKUS ÜLKÜ, Akadémiai Kiadó Zrt., Editör:Jászberényi Melinda, Zátori Anita, Ásványi Katalin, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 382, ISBN:978-963-05-9715-9, Macarca(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 2897110)

6331 Sayılı Is Saglıgı ve Güvenligi Kanunu Açıklamalı ve Sektörel Veriler Isıgında Türkiye’de Is Saglıgı ve Güvenligi Uygulamaları, Bölüm adı:(Turizm Sektöründe Is Saglıgı ve Güvenligi) (2016)., AKKUS GÜLSAH,ÇAVUS ÖZGÜR HAKAN, Seçkin Yayıncılık, Editör:Berrin Filizöz, Ayse Kocabacak, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 264, ISBN:978-975-02-3717-1, Türkçe (Bilimsel Kitap), (Yayın No: 2897099)

TURİZM PAZARLAMASINDA GÜNCEL KONULAR, Bölüm adı:(Gizli Müşteri Uygulamaları) (2015)., ÖTER ZAFER,OLAY NERMİN,KÖMÜRCÜ SİMGE,  BETA, Editör: Doç. Dr. Burhan Kılıç, Doç. Dr. Zafer Öter, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 644, ISBN:978-605-333-385-2, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 2023905)

TURİZM PAZARLAMASINDA GÜNCEL YAKLAŞIMLAR, Bölüm adı:(MOBİL PAZARLAMA) (2015)., KÖMÜRCÜ SİMGE,YATKIN ÖZLEM,GÜLER MEHMET EMRE,  BETA, Editör: Doç. Dr. Burhan Kılıç, Doç. Dr. Zafer Öter, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 644, ISBN:978-605-333-385-2, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 2023580)

Kömürcü, S.; Gelen, Ö. ve Güler, M.E., “Mobil Pazarlama”,Turizm Pazarlamasında Güncel Yaklaşımlar, ed. B. Kılıç ve Z. Öter, 189-210, Beta Yayıncılık, İstanbul, 2015.

Öter, Z. 2014. Gastronomik Kültürel Mirasın Yeniden İcadı: Ekolojik Gıda ve Yiyecek-İçecek İşletmelerinde Kullanımı, içinde O. N. Özdoğan (Ed.) Yiyecek-İçecek Endüstrisinde Trendler: Kavramlar, Yaklaşımlar, Başarı Hikâyeleri, ss. 153-165, Ankara: Detay Yayıncılık.

Öter, Z., M.Y. Cetinkaya. 2014. Inanc Turizmi Mekanlarinda Ziyaretci Davranisi, (Visitor Behavior in Faith Tourism Spaces), içinde Y. Bilim and Ö. Özer (Ed.), Inanc Turizmi: Secme Konular, ss. 63-90, Konya: Cizgi Kitabevi.

Altıntaş, V. (2014), “Turizm İşletmelerinde Yıldırma (Mobbing)”, Şule Aydın Tükeltürk, Nilüfer Şahin Perçin ve Berrin Güzel (Editörler), Turizm İşletmelerinde Çalışan İlişkileri Yönetimi,, (1. Baskı, s: 303-319). Ankara: Detay Yayıncılık.

Akbaba, A. ve Çoban, Ö., “Konaklamada Yeni Yaklaşımlar: Konsept ve Butik Oteller”, Turizmde Güncel Konu ve Eğilimler, ed. Ş. Aydın Tükeltürk ve M. Boz, 329-357, Detay Yayıncılık, Ankara, 2013.

Öter, Z. 2013. Market Segmentation, Targeting, and Positioning: for Consumer and Business, in N. Butt et al. (Eds) "The Manager Certified Marketing Management Professional (CMPP) Handbook", The International Institute of Marketing Professionals, Ontario-Canada, pp. 169-192.

Öter, Z. 2013. Marriage: Modern Practice, in N. J. DeLong-Bas, A. Afsaruddin, H. Abugideiri, H. Ezzat, and J. L. Esposito (Eds), The Oxford Encyclopedia of Islam and Women, Oxford University Press: USA.

Öter, Z. 2013. Sınır Ötesi Faaliyet (Cross-Border, Trans-Border, Trans Boundary Activity), içinde C. Bulut ve İ. Pırnar (Ed.), "Uluslararası İşletmecilik: Temel Kavramlar" (International Business: Basic Concepts), ss. 471-479, Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık.

Öter, Z. 2013. Ulusal Kültür (National Culture), içinde C. Bulut ve İ. Pırnar (Ed.), "Uluslararası İşletmecilik: Temel Kavramlar" (International Business: Basic Concepts), ss. 524-531, Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık. 

Öter, Z. 2013. Pazarlama Karması (Marketing Mix), içinde C. Bulut ve İ. Pırnar (Ed.), "Uluslararası İşletmecilik: Temel Kavramlar" (International Business: Basic Concepts), ss. 403-410, Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık.

 


Başa Dön