Tamamlanan Projeler

  • Turizm Fakültesi, Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü Mutfak Laboratuvarında Geleneksel Gıda Maddelerimizden Tarhana Üretiminin Gerçekleştirilmesi Üzerine Bir Çalışma (2016): Prof. Dr. Atilla Akbaba, İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü 2014-1-TUR-06 numaralı proje, Projede Araştırmacı

 

  • İzmir İlinin Medikal Turizm Potansiyelinin Tespiti, BAP (2015): Doç.Dr. Zafer Öter - Araş. Gör. Ali Köstepen, İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Turizm İşletmeciliği Anabilim Dalı, Turizm İşletmeciliği Yüksek Lisans Programı Tez Projesi

 

  • Rehberli Turlarda Turist Memnuniyetinde Tur Rehberlerinin Rolü ve Tekrar Ziyaret Niyetine Olan Etkisi: İstanbul’da Bir Araştırma (İngilizce Tez), BAP (2015): Doç. Dr. Zafer Öter - Araş. Gör. Mehmet Yavuz Çetinkaya, İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Turizm İşletmeciliği Anabilim Dalı, İngilizce Turizm İşletmeciliği Yüksek Lisans Programı Tez Projesi.

 

  • Rekreasyon Faaliyetlerine Katılımı Etkileyen Unsurlar: Antalya ve İzmir Örneği, BAP (2015): Prof. Dr. Cengiz Demir - Araş. Gör. Özgür Sarıbaş, İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Turizm İşletmeciliği Anabilim Dalı, Turizm İşletmeciliği Yüksek Lisans Programı Tez Projesi.

 

  • 2014-2015: Proje No: 2014-1-TUR-24, Doğu Karadeniz Kültürel Mirasının Turizmde Yeterince Kullanılamaması Sorununa Seyahat Acenteleri Perspektifinden Bir Bakış (Proje yürütücüsü)

Başa Dön