Öğretim Üyesi

Araştırma Alanı

 Prof. Dr. Cengiz DEMİR

 Yönetim ve Organizasyon, Rekreasyon, Turizm ve Çevre

 Doç. Dr. Mehmet Emre GÜLER

 Karar Verme Teknikleri, Üretim / İşlemler Yönetimi, Proje Yönetimi

 Yrd. Doç. Dr. Gülşah AKKUŞ

 Turizm Pazarlaması, Yönetim

Araştırma Görevlisi

Araştırma Alanı

 Araş. Gör. Simge KÖMÜRCÜ

 Etkinlik Yönetimi, Alternatif Turizm, İnanç Turizmi, Turizm ve Çevre

 Araş. Gör. Özgür SARIBAŞ

 Rekreasyon, Turizm ve Çevre, Yönetim ve  Organizasyon, Turizm Pazarlaması,  Turizm Araştırmaları


Başa Dön