Hizmet İçi Eğitim Kapsamında “İstatistik” Konulu Seminer Gerçekleştirildi

Hizmet içi eğitim kapsamında “İstatistik” konulu seminer Uşak Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi İstatistik Bölümü Öğretim Üyesi Doç.Dr. Mehmet Güray Ünsal hocamızın katkılarıyla İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Turizm Fakültesi Akademik ve İdari personeline yönelik 18.01.2019 tarihinde gerçekleştirilmiştir. Seminer kapsamında Temel İstatistiksel terimlerin tanımlanması, Betimleyici İstatistiklerin paket programda elde edilmesi ve yorumlanması, anket çalışmasında Likert Ölçek kullanımı, Temel Parametrik Yöntemlerin(tek örnek t testi, tek yönlü varyans analizi) varsayımları (normal dağılım ve homojen varyans) ve paket program uygulamaları, varsayımlar sağlanmadığında uygulanması gereken parametre dışı yöntemler (Wilcoxon testleri, Mann Whitney’in U testi, Kruskal Wallis’in H testi) ve paket program uygulamaları, Faktör Analizi ve Uygulaması, Bağımsızlık için Ki-Kare testleri, Pearson ve Spearman Korelasyon Katsayıları  konularında detaylı bilgi verilmiştir.


HABER İLE İLGİLİ RESİMLER

Başa Dön