Yükseköğretim Kalite Kuruluna Öğrenci Üye Başvuruları....

"Yükseköğretim Kalite Kuruluna Öğrenci Üye Belirlenmesine İlişkin İlke ve Esaslar" uyarınca, Yükseköğretim Kalite Kurulu'nda öğrenci temsilcisi olarak üye olmak isteyen 3. sınıf ve üzeri lisans veya lisansüstü programlarda öğrenim gören öğrencilerimiz, adı geçen İlke ve Esaslar çerçevesinde ve 14 Mart 2019 tarihine kadar  (başvuru dosyasında niyet mektubu ve yükseköğretim alanında kalite güvencesi deneyimine ilişkin bilgi ve belgeler bulunmalıdır.) fakültemiz öğrenci işlerine başvuruda bulunabilirler...

İLKE VE ESASLAR

 

Başa Dön