3 DERS SINAVI DUYURUSU

İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 5 inci maddesi ile 16 maddenin birinci fıkrasının değişik (c) bendi "Ders geçme sistemi uygulayan birimlerde üçüncü dönem sonunda ve daha sonraki dönemlerde GNO’su 1.80’in altında olan öğrenci başarısız sayılır. Bu durumdaki öğrenci daha önce almadığı dersleri alamaz. Genel not ortalamasını 1.80’in üstüne yükseltmek için öncelikle daha önce kaldığı ve sonrasında geçtiği dersleri alabilir. Öğrenci başarılı olduğu bir dersi not yükseltmek amacıyla tekrar alabilir. Sınıf geçme sistemi uygulanan birimlerde ise başarısız sayılma ve ortalama yükseltme ile ilgili hususlar birimler tarafından hazırlanıp Senato tarafından onaylanan esas ve usullerde belirlenir." değişiklikten kaynaklanan geçiş süreci nedeniyle Üniversitemiz Senatosu'nun 19.06.2018 tarihli ve 2018/09-14 sayılı kararıyla, 2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılına mahsus olmak üzere; ders geçme sistemi uygulayan birimlerde üçüncü dönem sonunda ve daha sonraki dönemlerde GNO’su 2.00’ın altında olan öğrenci veya ikinci dönem sonunda ve sonrasında DNO’su iki dönem üst üste 1.80’in altında kalan öğrencilerin aynı yönetmeliğin 24 üncü maddesinin yedinci fıkrasında belirtilen sınavlara (Not ortalamasını tutturamadıkları için sene kaybedecek olan öğrencilere eğitim-öğretim yılı başında yararlanmak üzere tanınan üç ders sınav hakkı) eğitim-öğretim yılı başında son kez girebilmeleri ve bu sınavlara ilişkin başvuru, değerlendirme ve sınav takvimleri;

06.07.2018-20.08.2018 Not ortalamasını tutturamadıkları için sene kaybedecek olan öğrencilerin üç ders sınav hakkına başvuru tarihleri (Başvurular dilekçe ile ilgili birime yapılır.)

27.08.2018-29.08.2018 Not ortalamasını tutturamadıkları için sene kaybedecek olan öğrencilerin üç ders sınav hakkı başvurularının incelenmesi

03.09.2018 Not ortalamasını tutturamadıkları için sene kaybedecek olan öğrencilerden üç ders sınav hakkından yararlanacak olanlar ile ders ve sınav programının ilanı.

19.09.2018-21.09.2018 Not ortalamasını tutturamadıkları için sene kaybedecek olan öğrencilerin üç ders sınav tarihleri

24.09.2018 Not ortalamasını tutturamadıkları için sene kaybedecek olan öğrencilerin üç ders sınav sonuçlarının ilanı 

şeklindedir.

 

 

 
Başa Dön